Đôi dòng về nhà đào tạo Trần Văn Tưởng

Giám đốc Công Ty CP Tổ Chức Sự Kiện Tiếng Nói Việt

Giám đốc Kinh Doanh Miền Bắc Catalyst Việt Nam

Giám đốc Sự Kiện BNI HN6

Chủ tịch nhiệm kỳ IX, X của BNI Trust chapter

Huấn luyện đào tạo hàng trăm học viên tự tin nói trước công chúng

Translate »
>