LỢI ÍCH KHI THAM DỰ SỰ KIỆN

  • Giúp nhân sự trong doanh nghiệp cùng nhìn về 1 hướng.

  • Người lãnh đạo sẽ hiểu rõ hơn về nhân sự tầm trung của mình có thực sự gắn kết với doanh nghiệp. 

  • Rút ra bài học trong quản lý doanh nghiệp.

  • Giúp doanh nghiệp lập kế hoạch cho quý tiếp theo. 

  • Cơ hội giao lưu với hàng trăm doanh nghiệp khác nhau tại Việt Nam.